Welkom…

… op de site van onze middelbare school! Het wie, wat en hoe van onze werking vindt u hier. Kijk, snuffel, struin gerust wat rond en aarzel niet om ons telefonisch of via het hiervoor voorziene formulier (zie inschrijvingen) te contacteren.

Aanmelden en inschrijven

Op vrijdag 3 mei staat onze opendeuravond gepland. Van harte welkom om de school dan te komen bezoeken en sfeer te proeven, werken van de leerlingen te zien en een hapje en een drankje!

Schoolreglement

Via de volgende link kunt u het schoolreglement raadplegen:  Schoolreglement middelbare school 2023-2024

Daarnaast zijn in het kort de wijzigingen door te nemen ten opzichte van het schoolreglement van afgelopen schooljaar via de volgende link: Wijzigingen schoolreglement middelbare school 2023-2024

MIDDELBARE SCHOOL

DE MIDDENBOUW (1ste en 2de middelbaar)

Alle kinderen uit de basisscholen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, zijn welkom in de zevende klas (1ste jaar middelbaar), zowel diegenen die reeds school liepen binnen de Steinerpedagogie (Turnhout, Geel,…) als daarbuiten.

Alle kinderen die een A-attest behaalden in het eerste jaar A van een middelbare school, zijn welkom in de achtste klas (2de jaar middelbaar).

De eerste graad steinerpedagogie wordt gekenmerkt door een levendig onderricht waarin de theoretische vorming aangevuld wordt met vele praktische en kunstzinnige vakken. Hiermee worden zowel het denken, het voelen én het willen van de jonge mens aangesproken.

Zo worden de zevende en achtste klas een ware ontdekkingstocht waarin onder andere kennisgemaakt wordt met algebra, meetkunde, natuurwetenschappen, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis maar ook met een sprankelend en levendig taalonderricht, met Engels en Frans als vreemde talen. In de praktijklessen is er aandacht voor handwerk, houtbewerking en tuinbouw, en natuurlijk wordt er ook gesport. In de kunstzinnige lessen wordt er veel getekend, geschilderd, gezongen en toneel gespeeld.

Kortom, elk kind dat les volgt binnen de steinerpedagogie vindt er enthousiasme, uitdagingen en levensvreugde binnen de warme omhulling van een betrokken gemeenschap van leraren en ouders.

De eerste graad wordt in menig opzicht een overgangstijd. Leerlingen komen langzaamaan in de prepubertijd. Het nieuwe lonkt, grenzen moeten worden verlegd. De vaste klasleerkracht die vele vakken geeft in zijn/haar klas, is als het ware de vertrouwde kapitein van het schip waarmee de 7de of 8steklassers op ontdekkingsreis vertrekken.

Elk schooljaar wordt afgesloten met een fantastische avonturenweek in de natuur.

DE BOVENBOUW (van 3de tot 6de jaar binnen het ASO)

Alle meisjes en jongens die een A-attest behaalden in een tweede jaar A van de eerste graad kunnen instromen in onze negende klas. Zo ook kan er in elk hoger jaar worden aangesloten, mits het behaald hebben van het vereiste A-attest in het voorbije studiejaar.

Zoals in de middenbouw krijgen ook de bovenbouwleerlingen een mooi evenwichtig lesprogramma. In de voormiddaglessen ligt het accent op de meer beschouwelijke en theoretische vakgebieden: de talen (Nederlands, Engels en Frans), de wetenschappen (biologie, chemie, fysica), de humane vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, cultuurbeschouwing) en de wiskunde

In de namiddag krijgen de bovenbouwers bewegings- en ambachtsvakken (LO, schrijnwerkerij, koperslagerij, druktechnieken, boekbinden,…) en kunstzinnige technieken (PO, muziek, boetseren, etsen, houtsculptuur, steenkappen,…).

Elke bovenbouwleerling gaat ook één week per schooljaar op stage in een winkel, een boerderij, een sociale instelling, een bedrijf of een organisatie met een sociale missie. Ook zijn er klassikale werkweken rond bosbouw, landmeten, toneel en culturele reizen naar Frankrijk, Italië of een andere boeiende bestemming.

DRIE SOORTEN LESSEN IN HET UURROOSTER

Ochtendperiodes (OP):

De twee eerste lesuren van elke weekdag zijn voorbehouden aan het zogenaamde ochtendperiodevak. Gedurende drie opeenvolgende weken wordt een vak in die ochtendperiode helemaal afgewerkt. Zo bijvoorbeeld wordt de gehele leerstof biologie behandeld in de eerste OP, wordt in de 2de OP aan de geschiedenisleerstof gewerkt, in de 3de OP de meetkunde,… Elke ochtendperiode wordt afgesloten met een eindtest. Daarom dat wij in onze school niet werken met examenperiodes. Er vindt een permanente evaluatie plaats gedurende het schooljaar.

Vaste vakuren (VU):

De andere uren van de dag zijn voorbehouden aan de vaste oefenuren of praktische en kunstzinnige vakken. Zij veranderen niet in de loop van een schooljaar.

Projectweken IM (in de school) of EM (extern buiten de school)

Drie tot vier keer per schooljaar worden vakken in een projectweek beleefd en behandeld. Dat kan een week zijn dat er gewerkt wordt rond ICT, toneel, landmeten, bosbouw,… of dat de leerling op stage gaat of dat de klasgroep op reis gaat.

Welkom…

… op de site van onze middelbare school! Het wie, wat en hoe van onze werking vindt u hier. Kijk, snuffel, struin gerust wat rond en aarzel niet om ons telefonisch of via het hiervoor voorziene formulier (zie inschrijvingen) te contacteren.

Aanmelden en inschrijven

Op vrijdag 3 mei staat onze opendeuravond gepland. Van harte welkom om de school dan te komen bezoeken en sfeer te proeven, werken van de leerlingen te zien en een hapje en een drankje!

Schoolreglement

Via de volgende link kunt u het schoolreglement raadplegen:  Schoolreglement middelbare school 2023-2024

Daarnaast zijn in het kort de wijzigingen door te nemen ten opzichte van het schoolreglement van afgelopen schooljaar via de volgende link: Wijzigingen schoolreglement middelbare school 2023-2024

 

MIDDELBARE SCHOOL

DE MIDDENBOUW (1ste en 2de middelbaar)

Alle kinderen uit de basisscholen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, zijn welkom in de zevende klas (1ste jaar middelbaar), zowel diegenen die reeds school liepen binnen de Steinerpedagogie (Turnhout, Geel,…) als daarbuiten.

Alle kinderen die een A-attest behaalden in het eerste jaar A van een middelbare school, zijn welkom in de achtste klas (2de jaar middelbaar).

De eerste graad steinerpedagogie wordt gekenmerkt door een levendig onderricht waarin de theoretische vorming aangevuld wordt met vele praktische en kunstzinnige vakken. Hiermee worden zowel het denken, het voelen én het willen van de jonge mens aangesproken.

Zo worden de zevende en achtste klas een ware ontdekkingstocht waarin onder andere kennisgemaakt wordt met algebra, meetkunde, natuurwetenschappen, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis maar ook met een sprankelend en levendig taalonderricht, met Engels en Frans als vreemde talen. In de praktijklessen is er aandacht voor handwerk, houtbewerking en tuinbouw, en natuurlijk wordt er ook gesport. In de kunstzinnige lessen wordt er veel getekend, geschilderd, gezongen en toneel gespeeld.

Kortom, elk kind dat les volgt binnen de steinerpedagogie vindt er enthousiasme, uitdagingen en levensvreugde binnen de warme omhulling van een betrokken gemeenschap van leraren en ouders.

De eerste graad wordt in menig opzicht een overgangstijd. Leerlingen komen langzaamaan in de prepubertijd. Het nieuwe lonkt, grenzen moeten worden verlegd. De vaste klasleerkracht die vele vakken geeft in zijn/haar klas, is als het ware de vertrouwde kapitein van het schip waarmee de 7de of 8steklassers op ontdekkingsreis vertrekken.

Elk schooljaar wordt afgesloten met een fantastische avonturenweek in de natuur.

DE BOVENBOUW (van 3de tot 6de jaar binnen het ASO)

Alle meisjes en jongens die een A-attest behaalden in een tweede jaar A van de eerste graad kunnen instromen in onze negende klas. Zo ook kan er in elk hoger jaar worden aangesloten, mits het behaald hebben van het vereiste A-attest in het voorbije studiejaar.

Zoals in de middenbouw krijgen ook de bovenbouwleerlingen een mooi evenwichtig lesprogramma. In de voormiddaglessen ligt het accent op de meer beschouwelijke en theoretische vakgebieden: de talen (Nederlands, Engels en Frans), de wetenschappen (biologie, chemie, fysica), de humane vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, cultuurbeschouwing) en de wiskunde

In de namiddag krijgen de bovenbouwers bewegings- en ambachtsvakken (LO, schrijnwerkerij, koperslagerij, druktechnieken, boekbinden,…) en kunstzinnige technieken (PO, muziek, boetseren, etsen, houtsculptuur, steenkappen,…).

Elke bovenbouwleerling gaat ook één week per schooljaar op stage in een winkel, een boerderij, een sociale instelling, een bedrijf of een organisatie met een sociale missie. Ook zijn er klassikale werkweken rond bosbouw, landmeten, toneel en culturele reizen naar Frankrijk, Italië of een andere boeiende bestemming.

DRIE SOORTEN LESSEN IN HET UURROOSTER

Ochtendperiodes (OP):

De twee eerste lesuren van elke weekdag zijn voorbehouden aan het zogenaamde ochtendperiodevak. Gedurende drie opeenvolgende weken wordt een vak in die ochtendperiode helemaal afgewerkt. Zo bijvoorbeeld wordt de gehele leerstof biologie behandeld in de eerste OP, wordt in de 2de OP aan de geschiedenisleerstof gewerkt, in de 3de OP de meetkunde,… Elke ochtendperiode wordt afgesloten met een eindtest. Daarom dat wij in onze school niet werken met examenperiodes. Er vindt een permanente evaluatie plaats gedurende het schooljaar.

Vaste vakuren (VU):

De andere uren van de dag zijn voorbehouden aan de vaste oefenuren of praktische en kunstzinnige vakken. Zij veranderen niet in de loop van een schooljaar.

Projectweken IM (in de school) of EM (extern buiten de school)

Drie tot vier keer per schooljaar worden vakken in een projectweek beleefd en behandeld. Dat kan een week zijn dat er gewerkt wordt rond ICT, toneel, landmeten, bosbouw,… of dat de leerling op stage gaat of dat de klasgroep op reis gaat.