Klas 4

In de vierde klas ontwikkelt het kind een sterke zelfstandigheid en maakt het zich los van datgene dat daarvoor allemaal vanzelfsprekend was. Het richt zich met een wakkere blik naar de wereld, leert kritisch kijken en stelt de dingen in vraag. In de leerstof wordt hier rekening mee gehouden, het abstracte denken wordt aangesproken.

Taal

Voor het eerst wordt in de taallessen de grammatica bekeken. Woordsoorten en werkwoorden in het heden, verleden en toekomende tijd worden vanuit een beeld aangeboden.

Rekenen

Voor het eerst worden hele getallen verdeeld in delen. De eerder aangelegde leerstof voor rekenen wordt verder geoefend.

Wereldorientatie

Aangezien hun kritische blik op de wereld ontstaat, is het logisch om met aardrijkskunde en geschiedenis te starten. Bij aardrijkskunde leren de kinderen eerst hun eigen omgeving kennen. Ze ontwikkelen een blik op hun eigen dorp of stad en de provincie Antwerpen. Bij geschiedenis komt de oertijd aan bod en leren de kinderen over een aantal oude cultuurperiodes.

Dierkunde wordt in de vierde klas aangeboden. Door verhalen, kunstzinnige verwerking en eigen kritische waarnemingen ontwikkelen de kinderen een beeld van een aantal dieren.

Andere Vakken

Bij Frans en Engels wordt er vanaf nu veel geschreven en komt ook de grammatica aan bod. Vakken als verkeer, schilderen, vormtekenen, tekenen, muziek, boetseren met klei, tuinbouw, handwerken, houtbewerken, lichamelijke opvoeding en knutselen maken het programma compleet.

KLAS 4

In de vierde klas ontwikkelt het kind een sterke zelfstandigheid en maakt zich los van datgene dat daarvoor allemaal vanzelfsprekend was. Het richt zich met een wakkere blik naar de wereld, leert kritisch kijken en stelt de dingen in vraag. In de leerstof wordt hier rekening mee gehouden, de abstracte denken wordt aangesproken.

TAAL

Voor het eerst wordt in de taallessen de grammatica bekeken. Woordsoorten en werkwoorden in het heden, verleden en toekomende tijd worden vanuit een beeld aangeboden.

REKENEN

Voor het eerst worden hele getallen verdeeld in delen. De eerder aangelegde leerstof voor rekenen wordt verder geoefend.

WERELDORIENTATIIE

Aangezien hun kritische blik op de wereld ontstaat, is het logisch om met aardrijkskunde en geschiedenis te starten. Bij aardrijkskunde leren de kinderen eerst hun eigen omgeving kennen. Ze ontwikkelen een blik op hun eigen dorp of stad en de provincie Antwerpen. Bij geschiedenis komt de oertijd aan bod en leren de kinderen over een aantal oude cultuurperiodes.

Dierkunde wordt in de vierde klas aangeboden. Door verhalen, kunstzinnige verwerking en eigen kritische waarnemingen ontwikkelen de kinderen een beeld van een aantal dieren.

ANDERE VAKKEN

Bij Frans en Engels wordt er vanaf nu veel geschreven en komt ook de grammatica aanbod. Vakken als verkeer, schilderen, vormtekenen, tekenen, muziek, boetseren met klei, tuinbouw, handwerken, houtbewerken, lichamelijke opvoeding en knutselen maken het programma compleet.