De Werveling organiseert voordrachten en thema-avonden rond antroposofie en steinerpedagogie. Ouders, familie, kennissen, leerlingen, studenten zijn van harte uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in de Middelbare steinerschool van Turnhout – Peter Benoitstraat 26. De school huist momenteel in de gebouwen van PT2O, in afwachting dat haar eigen schoolgebouw gerenoveerd wordt.

Wie aanwezig wil zijn op een van de activiteiten moet zich niet op voorhand aanmelden. Je kan gebruikmaken van de speelplaats als parking.

We starten steeds stipt om 20 uur en eindigen ten laatste om 22 uur.

De toegangsprijs bedraagt 15 €, leerlingen en studenten onder de 25 jaar betalen 10 €. Indien je omwille van financiële beperking een verminderd tarief wil bekomen, kan je je toegangskaart(en) laten klaarleggen aan de inkom. Je stuurt dan op voorhand een mailtje naar de.werveling@msvturnhout.be en geeft zelf aan welk bedrag je wil/kan betalen.

Programma voor 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023 om 20 uur
MYRIAM DRIESENS
Is de steinerpedagogie christelijk?

Voordrachtthema: Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat omwille van ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een Ja. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip. 

Spreker: De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Vóór zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

Iets over de Christengemeenschap

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.
Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie.

Dinsdag 23 januari 2024 om 20 uur
LUC VANDECASTEELE
Grensvervaging tussen het mannelijke en het vrouwelijke

Voordrachtthema: Graag verdiepen we ons in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw? We gaan in op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. We kijken vanaf de oorsprong via de
conceptie naar ontstaan, ontwikkeling en vorming van onze geslachtelijkheid en de invloed hiervan op ons bestaan.
Dit is ook een onderwerp dat erg leeft in onze scholen, bij de kinderen en ouders van deze tijd. We gaan ook zeker in op overpeinzingen rond de geslachtelijkheid van de mens en op de gender vragen van onze
tijd. Hieraan verbinden we wat dit betekent voor ouders en leerkrachten in hun dagdagelijkse praktijk als opvoeder.

De spreker: Luc Vandecasteele was huisarts van mei 1980 tot aan zijn pensionering einde 2019. In 1979-80 volgde hij de opleiding in de antroposofische geneeskunde in Nederland, na afronding van de universitaire
opleiding tot arts in 1978. Sinds de prille jaren ’80 tot op heden is hij adviserend schoolarts in Aalst en sinds de prille jaren ’90 ook in Gent. De gezonde ontwikkeling van kinderen is dan ook een groot interessegebied. Verder ook: de verdieping van de wetenschappen door de antroposofische
geesteswetenschap; filosofie en religie; politiek en het sociale vraagstuk; natuur en landbouw.

Dinsdag 5 maart 2024 om 20 uur
LUC D’HEU
Bewust in het leven leren staan met de antroposofie in de onderstroom

Dinsdag 23 april 2024 om 20 uur
JACQUES MEULMAN
Wat als jongeren vast geraken in het leven?

Dinsdag 28 mei 2024
PETER DE GRAEF
Doorheen nulpunten in het leven, met de antroposofie als ruggensteun

De Werveling organiseert voordrachten en thema-avonden rond antroposofie en steinerpedagogie. Ouders, familie, kennissen, leerlingen, studenten zijn van harte uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in de Middelbare steinerschool van Turnhout – Peter Benoitstraat 26. De school huist momenteel in de gebouwen van PT2O, in afwachting dat haar eigen schoolgebouw gerenoveerd wordt.

Wie aanwezig wil zijn op een van de activiteiten moet zich niet op voorhand aanmelden. Je kan gebruikmaken van de speelplaats als parking.

We starten steeds stipt om 20 uur en eindigen ten laatste om 22 uur.

De toegangsprijs bedraagt 15 €, leerlingen en studenten onder de 25 jaar betalen 10 €. Indien je omwille van financiële beperking een verminderd tarief wil bekomen, kan je je toegangskaart(en) laten klaarleggen aan de inkom. Je stuurt dan op voorhand een mailtje naar de.werveling@msvturnhout.be en geeft zelf aan welk bedrag je wil/kan betalen.

Programma voor 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023 om 20 uur
MYRIAM DRIESENS
Is de steinerpedagogie christelijk?

Voordrachtthema: Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat omwille van ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een Ja. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip. 

Spreker: De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Vóór zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

Iets over de Christengemeenschap

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.
Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie.

Dinsdag 23 januari 2024 om 20 uur
LUC VANDECASTEELE
Grensvervaging tussen het mannelijke en het vrouwelijke

Voordrachtthema: Graag verdiepen we ons in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw? We gaan in op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. We kijken vanaf de oorsprong via de
conceptie naar ontstaan, ontwikkeling en vorming van onze geslachtelijkheid en de invloed hiervan op ons bestaan.
Dit is ook een onderwerp dat erg leeft in onze scholen, bij de kinderen en ouders van deze tijd. We gaan ook zeker in op overpeinzingen rond de geslachtelijkheid van de mens en op de gender vragen van onze
tijd. Hieraan verbinden we wat dit betekent voor ouders en leerkrachten in hun dagdagelijkse praktijk als opvoeder.

Spreker: Luc Vandecasteele was huisarts van mei 1980 tot aan zijn pensionering einde 2019. In 1979-80 volgde hij de opleiding in de antroposofische geneeskunde in Nederland, na afronding van de universitaire
opleiding tot arts in 1978. Sinds de prille jaren ’80 tot op heden is hij adviserend schoolarts in Aalst en sinds de prille jaren ’90 ook in Gent. De gezonde ontwikkeling van kinderen is dan ook een groot interessegebied. Verder ook: de verdieping van de wetenschappen door de antroposofische
geesteswetenschap; filosofie en religie; politiek en het sociale vraagstuk; natuur en landbouw.

Dinsdag 5 maart 2024 om 20 uur
LUC D’HEU
Bewust in het leven leren staan met de antroposofie in de onderstroom

Dinsdag 23 april 2024 om 20 uur
JACQUES MEULMAN
Wat als jongeren vast geraken in het leven?

Dinsdag 28 mei 2024
PETER DE GRAEF
Doorheen nulpunten in het leven, met de antroposofie als ruggensteun