Peuterklas

De peuterklas of instapklas van de Michaëlschool in Turnhout is uniek. Troeven zijn: klein groepje, huiselijke en warme sfeer, geborgenheid en eten in eigen klas. Daarnaast is het zo dat kinderen op lange schooldagen kunnen rusten of slapen. Op deze leeftijd hebben de kinderen latente behoefte aan een middagdutje. Door te werken met kleinere groepjes, krijgt elke peuter voldoende gerichte aandacht en zorg. Ritme is in de loop doorheen de dag erg belangrijk. Zo worden momenten van vrij spel afgewisseld met gestuurde activiteiten.

Structuur

In de Michaëlschool vinden we het belangrijk om het kleine kind de nodige structuur te bieden. Ritme en regelmaat worden daarin als zeer belangrijk gezien, zij bieden vertrouwen en herkenning. Zo heeft iedere dag zijn vaste activiteit. Op maandag wordt er bijvoorbeeld soep gemaakt, op donderdag brood gebakken en vrijdag is wandeldag. Ook herkenbare liedjes, versjes en knutselmomenten zorgen voor een duidelijk dagverloop.

Vertrouwen

Door ’s ochtends het kind tot in de klas te brengen, ontstaat vertrouwen bij het kind maar is er ook meer betrokkenheid voor de ouders en kan het afscheid in alle rust verlopen. Er is een nauw contact met de juf door de gesprekken doorheen het jaar en een heen-en-weerschrift.

PEUTERKLAS

De peuterklas of instapklas van de Michaëlschool in Turnhout is uniek. Troeven zijn: klein groepje, huiselijke en warme sfeer, geborgenheid en eten in eigen klas. Daarnaast is het zo dat kinderen op lange schooldagen kunnen rusten of slapen. Op deze leeftijd hebben de kinderen latente behoefte aan een middagdutje. Door te werken met kleinere groepjes, krijgt elke peuter voldoende gerichte aandacht en zorg. Ritme is in de loop doorheen de dag erg belangrijk. Zo worden momenten van vrij spel afgewisseld met gestuurde activiteiten.

STRUCTUUR

In de Michaëlschool vinden we het belangrijk om het kleine kind de nodige structuur te bieden. Ritme en regelmaat worden daarin als zeer belangrijk gezien, zij bieden vertrouwen en herkenning. Zo heeft iedere dag zijn vaste activiteit. Op maandag wordt er bijvoorbeeld soep gemaakt, op donderdag brood gebakken en vrijdag is wandeldag. Ook herkenbare liedjes, versjes en knutselmomenten zorgen voor een duidelijk dagverloop.

VERTROUWEN

Door ’s ochtends het kind tot in de klas te brengen, ontstaat vertrouwen bij het kind maar is er ook meer betrokkenheid voor de ouders en kan het afscheid in alle rust verlopen. Er is een nauw contact met de juf door de gesprekken doorheen het jaar en een heen-en-weerschrift.