Klas 1 tot en met 6

Een lagere school in Turnhout moet voldoen aan de behoefte van uw kind. In Turnhout zijn veel lagere scholen waaronder de Michaëlschool in de Hoveniersstraat. Zij vierde onlangs haar 35-jarig bestaan. De lagere school vraagt van het kind gerichtheid en concentratie. De aandacht van de kinderen richt zich op het bord en de leerkracht. De leerinhouden zijn gericht op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen. De leerstof biedt ontwikkelingskansen op cognitief, sociaal en motorisch gebied. Dus zowel hoofd, hart als handen worden binnen elk vak aangesproken. Binnen het leerplan in de lagere school is er dan ook intellectuele vorming, sociale vorming en handvaardigheid terug te vinden. Daarbij is het niet de bedoeling dat de kinderen minder leren, maar juist meer!

Vaste klasleerkracht: Bijzonder in onze pedagogie is dat de klasleerkracht van de lagere school zes jaar met de leerlingen meegaat. Leerkracht, kinderen en ouders gaan zo een langdurige vertrouwensband met elkaar aan. Doordat dat de leerkracht de leerlingen goed kent, ontstaat er een vanzelfsprekende differentiatie en opvolging.

Wat als het tussen de leerkracht, de leerling en/of de ouders niet vanzelfsprekend klikt? Uit de praktijk blijkt dat dit zeer zelden voorkomt. Juist door de langdurige verbinding bestaat de mogelijkheid om de moeilijkheden in proces te brengen.

KLAS 1 TOT EN MET 6

Een lagere school in Turnhout moet voldoen aan de behoefte van uw kind. In Turnhout zijn veel lagere scholen waaronder de Michaëlschool in de Hoveniersstraat. Zij viert binnenkort haar 35-jarig bestaan. De lagere school vraagt van het kind gerichtheid en concentratie. De aandacht van de kinderen richt zich op het bord en de leerkracht. De leerinhouden zijn gericht op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen. De leerstof biedt ontwikkelingskansen op cognitief, sociaal en motorisch gebied. Dus zowel hoofd, hart als handen worden binnen elk vak aangesproken. Binnen het leerplan in de lagere school is er dan ook intellectuele vorming, sociale vorming en handvaardigheid terug te vinden. Daarbij is het niet de bedoeling dat de kinderen minder leren, maar juist meer!

Vaste klasleerkracht: Bijzonder in onze pedagogie is dat de klasleerkracht van de lagere school zes jaar met de leerlingen meegaat. Leerkracht, kinderen en ouders gaan zo een langdurige vertrouwensband met elkaar aan. Doordat dat de leerkracht de leerlingen goed kent, ontstaat er een vanzelfsprekende differentiatie en opvolging.

Wat als het tussen de leerkracht, de leerling en/of de ouders niet vanzelfsprekend klikt? Uit de praktijk blijkt dat dit zeer zelden voorkomt. Juist door de langdurige verbinding bestaat de mogelijkheid om de moeilijkheden in proces te brengen.