Klas 6

Zesde klassers houden van structuur en duidelijkheid. Ze zijn gesteld op eerlijkheid en concrete afspraken. Hierbij hoort de wens om droge leerstof tot zich te nemen. Op leergebied vragen zij ook om uitdagingen

Taal

Tijdens de taallessen staan woord- en zinsontleding centraal. Van de zesde klassers wordt een grote exactheid op het gebied van spelling verwacht. Via recitaties, spreekbeurten en toneel ontwikkelen de kinderen vaardigheden om voor een groep te spreken.

Rekenen

Alle geleerde vaardigheden worden herhaald, uitgebreid, verfijnd en toegepast in vraagstukken. De kinderen leren de procenten kennen en werken ermee in relatie tot rente, aandelenkoersen en verschillende verhoudingen. Er is ook veel aandacht voor meetkunde. Naast de bekende meetkundige figuren maken de kinderen zelf met de passer moeilijke geometrische vormen.

Wereldorientatie

Bij aardrijkskunde worden de grote werelddelen, wereldzeeën, bergketens, rivieren, klimaatzones en gebieden in de wereld behandeld. In België zelf wordt gekeken naar de bodemgesteldheid en leren de kinderen over de grondstoffen. Andere onderwerpen die worden aangesneden: het weer, de klimaatzones en de kringloop van het water.

Geschiedenis staat in het teken van de Romeinen. De uitbouw van het Romeinse rijk, hun rechtsysteem, politieke structuren en strategische krijgskunst worden belicht. De grondbeginselen worden vergeleken met ons Belgische bestel.

Bij natuurkunde of fysica worden eenvoudige proeven uitgevoerd en door de kinderen beschreven over licht, geluid, warmte, elektriciteit en magnetisme.

Andere Vakken

Tijdens de lessen Frans en Engels wordt er gesproken, gelezen en geschreven. Er is veel aandacht voor het uitbreiden van het vocabulair. Andere vakken die gegeven worden zijn: ICT, schilderen, tekenen, vormtekenen, muziek, koor, tuinbouw, boetseren met klein, handwerken, houtbewerken, lichamelijke opvoeding en toneel.

KLAS 6

Zesde klassers houden structuur en duidelijkheid. Ze zijn gesteld op eerlijkheid en concrete afspraken. Hierbij hoort de wens om droge leerstof tot zich te nemen. Op leergebied vragen zij ook om uitdagingen

TAAL

Tijdens de taallessen staan woord- en zinsontleding centraal. Van de zesde klassers wordt een grote exactheid op het gebied van spelling verwacht. Via recitaties, spreekbeurten en toneel ontwikkelen de kinderen vaardigheden om voor een groep te spreken.

REKENEN

Alle geleerde vaardigheden worden herhaald, uitgebreid, verfijnd en toegepast in vraagstukken. De kinderen leren de procenten kennen en werken ermee in relatie tot rente, aandelenkoersen en verschillende verhoudingen. Er is ook veel aandacht voor meetkunde. Naast de bekende meetkundige figuren maken de kinderen zelf met de passer moeilijke geometrische vormen.

WERELDORIENTATIIE

Bij aardrijkskunde worden de grote werelddelen, wereldzeeën, bergketens, rivieren, klimaatzones en gebieden in de wereld behandeld. In België zelf wordt gekeken naar de bodemgesteldheid en leren de kinderen over de grondstoffen. Andere onderwerpen die worden aangesneden: het weer, de klimaatzones en de kringloop van het water.

Bij natuurkunde of fysica worden eenvoudige proeven uitgevoerd en door de kinderen beschreven over licht, geluid, warmte, elektriciteit en magnetisme.

ANDERE VAKKEN

Tijdens de lessen Frans en Engels wordt er gesproken, gelezen en geschreven. Er is veel aandacht voor het uitbreiden van het vocabulair. Andere vakken die gegeven worden zijn: ICT, schilderen, tekenen, vormtekenen, muziek, koor, tuinbouw, boetseren met klein, handwerken, houtbewerken, lichamelijke opvoeding en toneel.