PRAKTISCH

Schoolreglement basisschool 2024-2025
Schoolreglement middelbare school 2023-2024

Huishoudelijk reglement kinderopvang 2024-2025

SCHOOLGIDS 2023-2024

Het leerplan CB is te vinden op de website www.steinerscholen.be

 

SCHOOLDAGEN

Basisschool
Maandag en dinsdag 8.25 – 15.05 uur
Woensdag 8.25 – 12.25 uur
Donderdag 8.25 – 15.05 uur
Vrijdag 8.25 – 12.25 uur

 

Middelbare school
Maandag en dinsdag 8.50 – 15.30 uur
Woensdag 8.50 – 12.55 uur
Donderdag en vrijdag 8.50 – 15.30 uur

Er is toezicht voorzien gedurende 15 minuten voor en na de schooltijden. Is uw kind eerder of later op school, dan zit hij of zij in de voor- en/of naschoolse opvang.

Peuters en kleuters worden door hun ouders naar de klas gebracht en daar weer opgehaald.

Lagere school-leerlingen worden gebracht en gehaald op de speelplaats.

Leerlingen vanaf de 7de klas zorgen dat ze om 8.45 uur binnen de poort zijn.

Alle kinderen eten op school in hun eigen klas.

PRAKTISCH

Schoolreglement basisschool 2024-2025
Schoolreglement middelbare school 2023-2024

SCHOOLGIDS 2023-2024

Huishoudelijk reglement kinderopvang 2024-2025

SCHOOLDAGEN

Basisschool
Maandag en Dinsdag 8.25 – 15.05 uur
Woensdag 8.25 – 12.25 uur
Donderdag 8.25 – 15.05 uur
Vrijdag 8.25 – 12.25 uur

 

Middelbare school
Maandag en dinsdag 8.50 – 15.30 uur
Woensdag 8.50 – 12.55 uur
Donderdag 8.50 – 15.30 uur
Vrijdag 8.50 – 15.30 uur

Er is toezicht voorzien gedurende 15 minuten voor en na de schooltijden. Is uw kind eerder of later op school, dan zit hij of zij in de voor- en/of naschoolse opvang.

Leerlingen vanaf de 7de klas zorgen dat ze om 8.45 uur binnen de schoolpoort zijn.

Peuters en kleuters worden door hun ouders naar de klas gebracht en daar weer opgehaald. Lagere school-leerlingen worden gebracht en gehaald op de speelplaats.

Leerlingen vanaf de 7e klas verzamelen bij de locatie van de middelbare school.

Alle kinderen eten op school in hun eigen klas.

NASCHOOLSE OPVANG (voor kinderen van de basisschool)

De kinderopvang wordt voor en na de schooluren ingericht door oudervereniging ‘Vrienden van de Michaëlschool’, op vraag van de ouders. Deze opvang staat open voor peuters, kleuters en lagere school kinderen die ingeschreven zijn in de Michaëlschool. We vragen wel dit op voorhand te reserveren, steeds voorafgaand in de week die komt, ten laatste op zondagavond om 19.00 uur via het mailadres opvangvoorenna@steinerschoolturnhout.be.

Enkel tijdens schooldagen.
Huisreglement Kinderopvang
Voorschoolse opvang
Alle schooldagen van 7.30 – 8.15 uur
Naschoolse opvang
Maandag van 15.00 –  18.00 uur
Dinsdag van 15.00 – 18.00 uur
Woensdag geen opvang*
Donderdag van 15.00 – 18.00 uur
Vrijdag van 12.30 –  17.00 uur (of later, in overleg)

*opvang mogelijk in samenwerking met de stad Turnhout

NASCHOOLSE OPVANG (voor kinderen van de basisschool)

De kinderopvang wordt voor en na de schooluren ingericht door oudervereniging ‘Vrienden van de Michaëlschool’, op vraag van de ouders. Deze opvang staat open voor peuters, kleuters en en lagere school kinderen die ingeschreven zijn in de Michaëlschool. We vragen wel dit op voorhand te reserveren, steeds voorafgaand in de week die komt, ten laatste op zondagavond om 19.00 uur via het mailadres opvangvoorenna@steinerschoolturnhout.be.

Enkel tijdens schooldagen.
Huisreglement Kinderopvang
Voorschoolse opvang
Alle schooldagen van 7.30 – 8.15 uur
Naschoolse opvang
Maandag van 15.00 –  18.00 uur
Dinsdag van 15.00 – 18.00 uur
Woensdag geen opvang
Donderdag van 15.00 – 18.00 uur
Vrijdag van 12.30 –  17.00 uur (of later, in overleg)

*opvang mogelijk in samenwerking met de stad Turnhout