Klas 3

De kinderen van de derde klas worden wakker voor de wereld. Ze willen alles weten van de wereld om zich heen en stellen heel veel vragen waarop ze een goed antwoord willen krijgen. De kinderen leren nog steeds sterk vanuit de handeling.

Taal

Naast het veelvuldig inoefenen van het technische lezen, krijgt ook het begrijpend lezen voor het eerst zijn plek. De kinderen kunnen vlot en goed leesbaar schrijven, daardoor kunnen de leestekens worden geoefend en toegepast.

Rekenen

Zij oriënteren zich in het duizendveld en kunnen dit toepassen tijdens het hoofdrekenen en cijferen. Aan het eind van de derde klas zijn alle tafels gekend en ontvangen de kinderen een tafeldiploma.

Wereldorientatie

Vanuit zijn interesse in de wereld maakt het kind kennis met verschillende ambachten. Zij leren over de bakker, de timmerman,… Dit gaat gepaard met zelf proberen, kijken en beleven. In de derde klas staat een huizenbouwperiode op het programma. Eerst wordt er grondig onderzocht hoe huizen vroeger en nu gebouwd worden, waarna de kinderen zelf ook in het klein en groot aan het bouwen gaan. Benieuwd? Kom maar eens kijken naar het speelhuisje en de bomenklimpartij, door de leerlingen zelf gemetseld.

Andere Vakken

Frans en Engels blijven belangrijk door middel van liedjes, versjes en spelletjes worden deze talen ingeoefend. Muziek, tekenen, vormtekenen, boetseren met bijenwas, schilderen, knutselen, lichamelijke opvoeding, tuinbouw, handwerken en verkeer worden wekelijks gegeven.

KLAS 3

De kinderen van de derde klas worden wakker voor de wereld. Ze willen alles weten van de wereld om zich heen en stellen heel veel vragen waarop ze een goed antwoord op willen krijgen. De kinderen leren nog steeds sterk vanuit de handeling.

TAAL

Naast het veelvuldig inoefenen van het technische lezen, krijgt ook het begrijpend lezen voor het eerst zijn plek. De kinderen kunnen vlot en goed leesbaar schrijven, daardoor kunnen de leestekens worden geoefend en toegepast.

REKENEN

Zij oriënteren zich in het duizendveld en kunnen dit toepassen tijdens het hoofdrekenen en cijferen. Aan het eind van de derde klas zijn alle tafels gekend en ontvangen de kinderen een tafeldiploma.

WERELDORIENTATIIE

Vanuit zijn interesse in de wereld maakt het kind kennis met verschillende ambachten. Zij leren over de bakker, de timmerman,… Dit gaat gepaard met zelf proberen, kijken en beleven. In de derde klas staat een huizenbouwperiode op het programma. Eerst wordt er grondig onderzocht hoe huizen vroeger en nu gebouwd worden, waarna de kinderen zelf ook in het klein en groot aan het bouwen gaan. Benieuwd? Kom maar eens kijken naar het speelhuisje en de bomenklimpartij, door de leerlingen zelf gemetseld.

ANDERE VAKKEN

Frans en Engels blijven belangrijk door middel van liedjes, versjes en spelletjes worden deze talen ingeoefend. Muziek, tekenen, vormtekenen, boetseren met bijenwas, schilderen, knutselen, lichamelijke opvoeding, tuinbouw, handwerken en verkeer worden wekelijks gegeven.