Klas 5

De kinderen uit de vijfde klas hebben een grote drang naar nieuwe kennis. Ze willen alles onderzoeken, beter leren kennen en begrijpen. Hun interesseveld vergroot, naast hun breder perspectief komt dit ook op relationeel vlak tot uiting. Vanzelfsprekend worden sociale verbindingen in de klas hierdoor erg belangrijk.

Taal

In de taallessen staan zinsontleding en het verder verfijnen van de spellingregels centraal. Het gelezene samenvatten en zelf werkstukken maken, zijn taken die gedaan worden. Spreekbeurten geven staat ook in het lesprogramma. Het vooraan in de klas vertellen over een eigen onderwerp is, wordt door de kinderen geoefend.

Rekenen

Bij het rekenen worden de breuken verder geoefend. Nieuw is dat er gewerkt wordt met kommagetallen. Het werken met geld kan een ingang zijn, maar leidt al snel tot abstracte bewerkingen. Hoofdrekenen blijft een oefenveld, grote cijferbewerkingen worden gemaakt.

Wereldorientatie

Aardrijkskunde en geschiedenis net als in de vierde klas belangrijk. Bij aardrijkskunde komen de provincies, rivieren en gewesten van België aan bod. De verschillende landen en hoofdsteden van Europa krijgen ook een plek. Geschiedenis staat in het teken van de Grieken, hun manier van leven, de structuur van steden, hun culturele leven en de olympische spelen worden uitvoerig behandeld.

In de vijfde klas krijgen de kinderen plantkunde. Door de groei en bloei van verschillende soorten planten te bekijken, worden eigenheden zichtbaar. Door middel van schilderen, tekenen en boetseren leren de kinderen de exacte vorm van de plant kennen.

Andere Vakken

Kinderen krijgen lichamelijke opvoeding, vormtekenen, muziek, koor, tuinbouw, handwerken, houtbewerken, toneel, schilderen en tekenen. Frans en Engels worden echt belangrijk, de kinderen krijgen dit meerdere lesuren per week.

KLAS 5

De kinderen uit de vijfde klas hebben een grote drang naar nieuwe kennis. Ze willen alles onderzoeken, beter leren kennen en begrijpen. Hun interesseveld vergroot, naast hun breder perspectief komt dit ook op relationeel vlak tot uiting. Vanzelfsprekend worden sociale verbindingen in de klas hierdoor erg belangrijk.

TAAL

In de taallessen staan zinsontleding en het verder verfijnen van de spellingregels centraal. Het gelezene samenvatten en zelf werkstukken maken, zijn taken die gedaan worden. Spreekbeurten geven staat ook in het lesprogramma. Het vooraan in de klas vertellen over een eigen onderwerp is, wordt door de kinderen geoefend.

REKENEN

Bij het rekenen worden de breuken verder geoefend. Nieuw is dat er gewerkt wordt met kommagetallen. Het werken met geld kan een ingang zijn, maar leidt als snel tot abstracte bewerkingen. Hoofdrekenen blijft een oefenveld, grote cijferbewerkingen worden gemaakt.

WERELDORIENTATIIE

Aardrijkskunde en geschiedenis net als in de vierde klas belangrijk. Bij aardrijkskunde komen de provincies, rivieren en gewesten van België aan bod. De verschillende landen en hoofdsteden van Europa krijgen ook een plek. Geschiedenis staat in het teken van de Grieken, hun manier van leven, de structuur van steden, hun culturele leven en de olympische spelen worden uitvoerig behandeld.

Geschiedenis staat in het teken van de Romeinen. De uitbouw van het Romeinse rijk, hun rechtsysteem, politieke structuren en strategische krijgskunst worden belicht. De grondbeginselen worden vergeleken met ons Belgische bestel.

Bij natuurkunde en fysica worden eenvoudige proeven uitgevoerd waargenomen en beschreven. Thema’s die aan bod komen: licht, geluid, warmte en magnetisme.

In de vijfde klas krijgen de kinderen plantkunde. Door de groei en bloei van verschillende soorten planten te bekijken, worden eigenheden zichtbaar. Door middel van schilderen, tekenen en boetseren leren de kinderen de exacte vorm van de plant kennen.

ANDERE VAKKEN

Kinderen krijgen lichamelijke opvoeding, vormtekenen, muziek, koor, tuinbouw, handwerken, houtbewerken, toneel, schilderen en tekenen. Frans en Engels worden echt belangrijk, de kinderen krijgen dit meerdere lesuren per week.